Sập Thờ Mai Điểu Chân Nghê ST02

8,500,000 

 1. Cam Kết 100% gỗ lõi tự nhiên 
 2. Giá các kích thước:
  • Giá 176 x 97cm: Chân 12 (8,5 triệu)
  • Giá 197 x 97cm:
   • Chân 14 (9,5 triệu);
   • Chân 16 (10,5 triệu);
  • Giá 197 x 107cm:
   • Chân 18 (12 triệu);
   • Chân 20 (13,5 triệu);
  • Giá 217 x 107cm:
   • Chân 20 (14 triệu);
   • Chân 22 (15,5 triệu);
   • Chân 24 (18 triệu);
 3. Bàn Cúng Cơm: 3 triệu (1m07); 3,5 triệu (1m27)

Giá sản phẩm biến động theo thị trường từng thời điểm. Quý khách liên hệ 0862-212-612 để có giá tốt nhất.

Blank Form (#5)