Với 30 năm kinh nghiệm. Cửa hàng Văn Ngưu đã và đang cung cấp nhiều sản phẩm đồ gỗ nỗi thất cho rất nhiều khách hàng từ Bắc đến Nam. Sau đây là một số hình ảnh hoàn thiện.

Công trình phòng thờ gia tiên

 
Hoanh thien noi that phong tho nha bac Dung NK09
Hoanh thien noi that phong tho nha bac Dung NK09
Sập Bàn Thờ Dơi Chữ Phúc Gỗ Mít ST07
Sập Bàn Thờ Dơi Chữ Phúc Gỗ Mít ST07
Nha Ong Thuat Thai Binh NK14 1
Nha Ong Thuat Thai Binh NK14 1
Nha bac my tay tien tien hai NK08
Nha bac my tay tien tien hai NK08
Hoan thien bo sap tho ho phu tai lang sos Thai Binh NK05
Hoan thien bo sap tho ho phu tai lang sos Thai Binh NK05
Hoan thien bo ban tho huong do nha bac Tung Ha Noi NK07
Hoan thien bo ban tho huong do nha bac Tung Ha Noi NK07
Hoan thien ban tho 1m27 bac duong tien hai NK06
Hoan thien ban tho 1m27 bac duong tien hai NK06
Bac Phong Thai Binh NK10
Bac Phong Thai Binh NK10
Sập thờ hổ phù gỗ mít nhà chị hương yên bái
Sập thờ hổ phù gỗ mít nhà chị hương yên bái
Sập thờ gỗ mít chân 20
Sập thờ gỗ mít chân 20
Nội thất phòng thờ
Nội thất phòng thờ
Bàn thờ gia tiên gỗ mít 1m55
Bàn thờ gia tiên gỗ mít 1m55
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bac hung Bac Ninh NK12 2
Bac hung Bac Ninh NK12 2
Bàn Thờ Ô Xã Gỗ Mít BT40
Bàn Thờ Ô Xã Gỗ Mít BT40
Bàn thờ 2 tầng gỗ gụ BT38 (2)
Bàn thờ 2 tầng gỗ gụ BT38 (2)
Nội thất phòng thờ nhà bác Dũng - Thái Bình
Nội thất phòng thờ nhà bác hai
Nhà Ông Thuật Thái Bình NK14 (1)
Nhà bác mỹ tây tiến tiền hải
Hoàn thiện bộ sập thờ hổ phù tại làng sos Thái Bình NK05
Hoàn thiên bộ bàn thờ hương đỏ nhà bác Tùng Hà Nội NK07
Hoàn thiện bàn thờ 1m27 bác dương tiền hải NK06
Bác Phóng Thái Bình NK10
Sập thờ hổ phù gỗ mít
Sập thờ gỗ mít chân 20
Nội thất phòng thờ nhà bác thế quảng ninh
Bàn thờ gia tiên gỗ mít nhà anh Minh Tiền Hải
Bàn thờ gia tiên gỗ mít nhà chị Dung Pú Tràng Yên bái
Bàn thờ gỗ mít 1m97 Bác Hùng Bắc Ninh
Bàn Thờ Ô Xã Gỗ Mít BT40
Bàn thờ 2 tầng gỗ gụ BT38 (2)
previous arrow
next arrow
Nội thất phòng thờ nhà bác Dũng - Thái Bình
Nội thất phòng thờ nhà bác hai
Nhà Ông Thuật Thái Bình NK14 (1)
Nhà bác mỹ tây tiến tiền hải
Hoàn thiện bộ sập thờ hổ phù tại làng sos Thái Bình NK05
Hoàn thiên bộ bàn thờ hương đỏ nhà bác Tùng Hà Nội NK07
Hoàn thiện bàn thờ 1m27 bác dương tiền hải NK06
Bác Phóng Thái Bình NK10
Sập thờ hổ phù gỗ mít
Sập thờ gỗ mít chân 20
Nội thất phòng thờ nhà bác thế quảng ninh
Bàn thờ gia tiên gỗ mít nhà anh Minh Tiền Hải
Bàn thờ gia tiên gỗ mít nhà chị Dung Pú Tràng Yên bái
Bàn thờ gỗ mít 1m97 Bác Hùng Bắc Ninh
Bàn Thờ Ô Xã Gỗ Mít BT40
Bàn thờ 2 tầng gỗ gụ BT38 (2)
previous arrow
next arrow

Ghế trường kỷ – anh Hậu quyên góp cho nhà thờ tại Hoà Bình

Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK134
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK134
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK133
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK133
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK132
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK132
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK13
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK13
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK135
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK135
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK131
Hon thin b trng k nh th h Ph ThNK131
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK134
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK133
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK132
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK13
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK135
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK131
previous arrow
next arrow
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK134
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK133
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK132
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK13
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK135
Hon-thin-b-trng-k-nh-th-h-Ph-ThNK131
previous arrow
next arrow

Nội thất nhà Bác Hùng – Bắc Ninh

Bộ ghế  ấu á chương voi gỗ gõ đỏ
Bộ ghế  ấu á chương voi gỗ gõ đỏ
Bộ ghế  ấu á chương voi gỗ gõ đỏ
Bộ ghế  ấu á chương voi gỗ gõ đỏ
Bac hung Bac Ninh NK12 2
Bac hung Bac Ninh NK12 2
Nôi thất nhà Bắc hùng - Bắc Ninh
Bộ ghế ấu á chương voi gỗ gõ đỏ
Bàn thờ gỗ mít 1m97
previous arrow
next arrow
Nôi thất nhà Bắc hùng - Bắc Ninh
Bộ ghế  ấu á chương voi gỗ gõ đỏ
Bàn thờ gỗ mít 1m97
previous arrow
next arrow

Công Trình nhà anh sơn Hải Dương

bộ ghế âu á chương voi gỗ gõ đỏ
bộ ghế âu á chương voi gỗ gõ đỏ
Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ xoan đào
Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ xoan đào
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
Tủ áo 3 cánh gỗ sồi nga
Tủ áo 3 cánh gỗ sồi nga
Nội thất phòng khách nhà anh Sơn Hải Dương
Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ xoan đào
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
Tủ áo 3 cánh gỗ sồi nga
previous arrow
next arrow
Nội thất phòng khách nhà anh Sơn Hải Dương
Bộ bàn ăn 6 ghế gỗ xoan đào
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
Tủ áo 3 cánh gỗ sồi nga
previous arrow
next arrow

Nội thất nhà chị Dung – Pú Trang – Yên Bái

Nhà Chị Dung Pú Tràng Yên Bái NK15
Nhà Chị Dung Pú Tràng Yên Bái NK15
Nội thất phòng khách
Nội thất phòng khách
Bộ ghế sofa zito đùi gà
Bộ ghế sofa zito đùi gà
Bộ ghế sofa zito đùi gà
Bộ ghế sofa zito đùi gà
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
Nhà Chị Dung Pú Tràng Yên Bái NK15
Nội thất phòng khách
Bộ ghế sofa zito đùi gà
Bộ ghế sofa zito đùi gà
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
previous arrow
next arrow
Nhà Chị Dung Pú Tràng Yên Bái NK15
Nội thất phòng khách
Bộ ghế sofa zito đùi gà
Bộ ghế sofa zito đùi gà
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Bàn thờ gia tiên gỗ mít
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
Giường ngủ gỗ sồi nga 1m8
previous arrow
next arrow

Nội thất nhà anh Minh – Tiền Hải

Bàn thờ gia tiên gỗ mít 1m55
Bàn thờ gia tiên gỗ mít 1m55
Anh minh tien hai NK041
Anh minh tien hai NK041
Nội thất phòng khách
Nội thất phòng khách
Anh minh tien hai NK042
Anh minh tien hai NK042
Bàn thờ gia tiên gỗ mít 1m55
Bộ ghế âu á cuốn thư gỗ gõ đỏ
Nội thất phòng khách
Anh minh tiền hải NK04(2)
previous arrow
next arrow
Bàn thờ gia tiên gỗ mít 1m55
Bộ ghế âu á cuốn thư gỗ gõ đỏ
Nội thất phòng khách
Anh minh tiền hải NK04(2)
previous arrow
next arrow

Nhà bác Thế – Quảng Ninh

Nội thất phòng thờ
Nội thất phòng thờ
Sập thờ gỗ mít chân 20
Sập thờ gỗ mít chân 20
Sập thờ gỗ mít chân 20
Sập thờ gỗ mít chân 20
Hoan thien bo noi that nha bac The Quan Ninh NK01 3
Hoan thien bo noi that nha bac The Quan Ninh NK01 3
Hoan thien bo noi that nha bac The Quan Ninh NK01 4
Hoan thien bo noi that nha bac The Quan Ninh NK01 4
Nội thất phòng thờ
Sập thờ gỗ mít chân 20
Sập thờ gỗ mít chân 20
Tủ quần áo 3 cánh gỗ công nghiệp
Giường ngủ gỗ xoan đào 1m8
previous arrow
next arrow
Nội thất phòng thờ
Sập thờ gỗ mít chân 20
Sập thờ gỗ mít chân 20
Tủ quần áo 3 cánh gỗ công nghiệp
Giường ngủ gỗ xoan đào 1m8
previous arrow
next arrow

Nhà ông Thuật – Hưng Hà – Thái Bình

Nha Ong Thuat Thai Binh NK14 1
Nha Ong Thuat Thai Binh NK14 1
Bộ ghế trường kỷ gỗ gụ
Bộ ghế trường kỷ gỗ gụ
Bộ ghế trường kỷ gỗ gụ
Bộ ghế trường kỷ gỗ gụ
Nha Ong Thuat Thai Binh NK14 2
Nha Ong Thuat Thai Binh NK14 2
Nhà Ông Thuật Thái Bình NK14 (1)
Bộ ghế trường kỷ gỗ gụ
Bộ ghế trường kỷ gỗ gụ
Giường ngủ gỗ hương đá 1m8
previous arrow
next arrow
Nhà Ông Thuật Thái Bình NK14 (1)
Bộ ghế trường kỷ gỗ gụ
Bộ ghế trường kỷ gỗ gụ
Giường ngủ gỗ hương đá 1m8
previous arrow
next arrow

Nội thất Nhà Chị Hương – Yên Bái

Chi huong yen ninh yen bai NK03 3
Chi huong yen ninh yen bai NK03 3
Chi huong yen ninh yen bai NK03 2
Chi huong yen ninh yen bai NK03 2
Chi huong yen ninh yen bai NK03 4
Chi huong yen ninh yen bai NK03 4
Sập thờ hổ phù gỗ mít
Sập thờ hổ phù gỗ mít
Sập thờ hổ phù gỗ mít
Sập thờ hổ phù gỗ mít
Nhà chị hương -Yên Ninh - Yên Bái
Nội thất phòng khách nhà chị hương
Nội thất phòng khách
Sập thờ hổ phù gỗ mít
Sập thờ hổ phù gỗ mít
previous arrow
next arrow
Nhà chị hương -Yên Ninh - Yên Bái
Nội thất phòng khách nhà chị hương
Nội thất phòng khách
Sập thờ hổ phù gỗ mít
Sập thờ hổ phù gỗ mít
previous arrow
next arrow

Nội thất nhà anh Dũng – Bắc Giang

Anh Dung Bac Giang Nk16 2
Anh Dung Bac Giang Nk16 2
Anh Dung Bac Giang Nk16 3
Anh Dung Bac Giang Nk16 3
Anh Dung Bac Giang Nk16
Anh Dung Bac Giang Nk16
Anh Dung Bac Giang Nk16 1
Anh Dung Bac Giang Nk16 1
Nhà anh dũng bác giang
Anh Dũng Bắc Giang Nk16 (3)
Bàn thờ gỗ mít + bàn cơm
Giường ngủ gỗ sồi nga
previous arrow
next arrow
Nhà anh dũng bác giang
Anh Dũng Bắc Giang Nk16 (3)
Bàn thờ gỗ mít + bàn cơm
Giường ngủ gỗ sồi nga
previous arrow
next arrow

Nhà bác Mỹ – Tây Tiến – Tiền Hải

Nha bac my tay tien tien hai NK08
Nha bac my tay tien tien hai NK08
Nha bac my tay tien tien hai NK08 1
Nha bac my tay tien tien hai NK08 1
Nha bac my tay tien tien hai NK08 2
Nha bac my tay tien tien hai NK08 2
Nha bac my tay tien tien hai NK08 3
Nha bac my tay tien tien hai NK08 3
Nhà bác mỹ tây tiến tiền hải
Bàn thờ gỗ mít 1m55 bác Mỹ Tiền Hải
Bộ bàn thế tần thuỷ hoàng gỗ gõ đỏ
Bộ bàn thế tần thuỷ hoàng gỗ gõ đỏ
previous arrow
next arrow
Nhà bác mỹ tây tiến tiền hải
Bàn thờ gỗ mít 1m55 bác Mỹ Tiền Hải
Bộ bàn thế tần thuỷ hoàng gỗ gõ đỏ
Bộ bàn thế tần thuỷ hoàng gỗ gõ đỏ
previous arrow
next arrow

Ngoài ra còn rất nhiều dự án Khác. Quý khách có thể tham khảo trên trang Fanpage: Đồ Gỗ Văn Ngưu