Sập Thờ Mai Điểu Gỗ Gụ Chân 20 ST04

21,000,000 

 1. Cam Kết 100% gỗ lõi  
 2. Giá các kích thước Gụ:
  • Giá 197 x 97cm:
   • Chân 14 (16,5 triệu);
   • Chân 16 (17,5 triệu);
  • Giá 197 x 107cm:
   • Chân 18 (19 triệu);
   • Chân 20 (21 triệu);
  • Giá 217 x 107cm:
   • Chân 20 (22 triệu);
   • Chân 22 (24 triệu);
   • Chân 24 (27 triệu);
 3. Bàn Cúng Cơm: 4,5 triệu (1m07); 5 triệu (1m27)
THÔNG SỐ GIÁ TRỊ
Loại gỗ  Gỗ Gụ
Màu sắc  Tự nhiên ( màu gỗ)
Mặt Sập Thờ  1M97 x 1M07
Chiều cao  1M17
Bảo hành  10 Năm
Bảo trì  Vĩnh viễn
Lắp đặt  Miễn phí

Giá sản phẩm biến động theo thị trường từng thời điểm. Quý khách liên hệ 0862-212-612 để có giá tốt nhất.

Blank Form (#5)